Άμεση Επέμβαση

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Σε λίγα λεπτά της ώρας από τη λήψη σήματος παραβίασης επεμβαίνουμε για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επανδρωμένο όχημα με τον κατάλληλο εξοπλισμό και ομάδα ανθρώπων με ειδική εκπαίδευση.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ

Στοχευμένη αποτρεπτική δράση χάρη στο συντονισμό από το κέντρο λήψης σημάτων της Scorpios Security.

Η υπηρεσία

Ο πιο κρίσιμος παράγοντας στην αποτροπή και την αντιμετώπιση δυσάρεστων καταστάσεων είναι ο χρόνος. Η υπηρεσία άμεσης επέμβασης της Scoprios Security αποσκοπεί στην επιτόπια αντιμετώπιση, τον έλεγχο και την αποτροπή ενδεχόμενων κινδύνων. Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από το κέντρο λήψης σημάτων η ομάδα μας δρα απολύτως στοχευμένα.

Καθ΄όλη τη διάρκεια της νύχτας αλλά και της ημέρας επεμβαίνει και αντιμετωπίζει καταστάσεις όπως ύποπτη κινητικότητα στους εξωτερικούς χώρους, εσφαλμένους ή απροσδιόριστους συναγερμούς και ενδείξεις, θορύβους στο εσωτερικό, παραβιάσεις κ.λπ. Εφόσον απαιτηθεί ειδοποιείται άμεσα η αστυνομία και ο υπεύθυνος ασφάλειας του χώρου.