Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης

Ποιοτική εικόνα,
απρόσκοπτη λειτουργία

Συνεργαζόμαστε με τους πλέον αξιόπιστους κατασκευαστές συστημάτων παρακολούθησης εικόνας και παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα επιλογών στους πελάτες μας. Επιπλέον, η αρτιότητα του σχεδιασμού και της εγκατάστασης διασφαλίζει ποιοτική εικόνα χωρίς ευπάθειες του συστήματος.

  • Κάμερες διαφόρων τύπων
  • Κεντρικές μονάδες
  • Καταγραφικά συστήματα
  • Συστήματα διαχείρισης
  • Λογισμικά διαχείρισης
  • Περιφερειακά καμερών

Κάμερες

Διαθέτουμε ένα μεγάλο εύρος επιλογών ψηφιακών αλλά και αναλογικών καμερών, από τις πλέον αξιόπιστες της αγοράς. Όλες παρέχουν υψηλή ποιότητα εικόνας και μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη παρακολούθησης.

Κεντρικές μονάδες

Οι επιλογές κεντρικών μονάδων διαχείρισης των καμερών είναι πολλές και καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Παρέχουμε συστήματα που μπορούν να συνδυάσουν πολλές διαφορετικές τεχνολογίες μεταξύ τους.

Λογισμικό

Παρέχουμε επιλογές ειδικά σχεδιασμένων λογισμικών για τη ζωντανή παρακολούθηση και διαχείριση της εικόνας. Καλύπτουν ένα μεγάλο πλήθος αναγκών διαχείρισης μέσω υπολογιστών ή κινητών τηλεφώνων.