Κέντρο Λήψης Σημάτων

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

24 ΩΡΕΣ- 7 ΗΜΕΡΕΣ

Η απρόσκοπτη λειτουργία του κέντρου διασφαλίζει ότι δε θα πέσετε ποτέ θύμα της συγκυρίας ή της κακιάς στιγμής.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να διακρίνει τον κίνδυνο και να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιστατικού.

ΑΜΕΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα υψηλά επίπεδα ετοιμότητας εγγυώνται την έγκαιρη ειδοποίηση και την άμεση αντίδραση όλων των αποτρεπτικών μέσων.

Η υπηρεσία

Πρόκειται για το επίκεντρο όλων των συστημάτων ασφαλείας. Το ιδιόκτητο κέντρο λειτουργεί 24 ώρες και είναι επανδρωμένο από ειδικούς που ελέγχουν διαρκώς μέσω ψηφιακών συνδέσεων τη λειτουργία του συναγερμού σας και των υπόλοιπων συστημάτων προστασίας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας.

Σε περίπτωση κινδύνου παραβίασης ή άλλης έκτακτης ανάγκης το κέντρο λαμβάνει ζωντανά σήματα για το σημείο και την έκταση του συμβάντος και αντιδρά ακαριαία κατευθύνοντας την αποτρεπτική δύναμη της Scorpios Security και ταυτόχρονα τον ιδιοκτήτη και την αστυνομία.