ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις, εμπιστεύονται τη Scorpios Security.

Υψηλές Απαιτήσεις Ασφάλειας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ | ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ | ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΕΣ (ΟΙΚΙΕΣ/ ΕΞΟΧΙΚΑ)

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (LOGISTICS)

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΓΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

80% μερίδιο αγοράς εταιρικών πελατών, στην ευρύτερη περιοχή του Αυλώνα, της Μαλακάσας, των Οινοφύτων και της Θήβας.