Πυρανίχνευση
Μέσα πυροπροστασίας

Μεγάλη προσαρμοστικότητα,
εγγυημένη αποτελεσματικότητα

Γνωρίζουμε την πυροπροστασία στο σύνολό της και έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με τους σημαντικότερους κατασκευαστές του χώρου. Διαθέτουμε μία ευρεία γκάμα επιλογών προκειμένου να διαμορφώσετε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης που καλύπτει τόσο τις τυπικές προδιαγραφές, όσο και τις ουσιαστικές ανάγκες πυροπροστασίας.

  • Κέντρα πυρανίχνευσης
  • Ανιχνευτές καπνού
  • Μπουτόν – Call Points
  • Σειρήνες
  • Περιφερειακά πυρανίχνευσης

Κέντρα πυρανίχνευσης

Διαθέτουμε προηγμένα κέντρα πυρανίχνευσης, από τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές της αγοράς. Με τη χρήση τους γίνεται δυνατός ο εύκολος χειρισμός, ο προγραμματισμός και επίβλεψη του συστήματος.

Ανιχνευτές καπνού

Παρέχουμε ένα πλήθος ανιχνευτών καπνού που αξιοποιούν την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία, όπως το φωτοηλεκτρικό αισθητήρα. Έτσι, επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση και αποφεύγονται ψεύτικοι συναγερμοί.

Μπουτόν ανάγκης

Διαθέτουμε πιστοποιημένα μπουτόν ανάγκης που ανταποκρίνονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο UNE EN54-11 και είναι απόλυτα συμβατά με το δικό σας σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας.