Τεχνική Υποστήριξη

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ, ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκαθιστούμε, παραμετροποιούμε και ρυθμίζουμε τα πιο προηγμένα και αξιόπιστα συστήματα ασφάλειας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συντηρούμε τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφαλείας σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ

Επιλύουμε προβλήματα λειτουργίας και επιδιορθώνουμε τεχνικές βλάβες, γρήγορα και με προσιτό κόστος.

Η υπηρεσία

Η ορθή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων και του εξοπλισμού εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του σχεδίου ασφάλειας και προστασίας. Στη Scorpios Security διαθέτουμε την τεχνογνωσία εγκατάστασης, συντήρησης και επιδιόρθωσης των πλέον σύγχρονων και αξιόπιστων συσκευών, όπως συναγερμούς, κάμερες, εκτοξευτές καπνού, αισθητήρες, gprs κ.λπ.

Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα συστήματα ασφάλειας του χώρου σας θα εγκατασταθούν, θα ρυθμιστούν και θα δουλέψουν σωστά από την αρχή. Θα συντηρούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών, ενώ αν υπάρξουν βλάβες θα επιδιορθωθούν γρήγορα και με προσιτό κόστος, χωρίς προβλήματα και κενά ασφαλείας.